Qui som

Qui som

L'ACES (Associació Catalana d’Entitats de Salut) és una associació empresarial, fundada l’any 1977, dedicada a la defensa i la promoció dels drets laborals, empresarials i mercantils dels associats, dels àmbits sanitari i social del nostre entorn. Compromesa amb el desenvolupament empresarial i personal dels professionals del sector, l’ACES compta amb un programa de formació continuada innovador, personalitzat i de qualitat, basat en el desenvolupament d’habilitats dels diversos professionals que la integren. Amb vocació de projecció externa, aposta per la col·laboració i l'establiment d’aliances estratègiques amb agents pròxims i relacionats amb el sector sanitari i social. Així mateix, aposta per la qualitat assistencial i l'excel·lència com a nucli dels serveis assistencials de què disposen els seus associats. Implicada i oberta a la participació dels que la integren, la disponibilitat i utilitat dels quals configuren la seva raó de ser.

MISSIÓ

La missió de l’ACES és defensar, promoure i desenvolupar els drets i interessos dels centres empresarials sanitaris privats als àmbits de la negociació de convenis laborals, de la política sanitària vigent en cada moment i de la projecció de serveis sanitaris i socials per a la consecució d’un sistema sanitari sostenible, pròxim, accessible i de qualitat que doni cobertura a les necessitats sanitàries i socials dels ciutadans.

VISIÓ

L’ACES vol consolidar-se com la patronal representativa dels centres de salut privats catalans. És una associació:

  • Intrínsecament arrelada als orígens històrics empresarials del sector de salut a Catalunya
  • Compromesa i implicada amb la formació continuada de tots els professionals del sector de salut
  • Col·lectiva d’empreses de salut que aposten per la sostenibilitat d’un model sanitari que garanteixi el continuum assistencial.

VALORS

  • Emprenedoria: defensem com un valor social fonamental la iniciativa empresarial que dóna satisfacció a les necessitats de les persones.
  • Llibertat: creiem que una societat democràtica i progressiva s'ha de fonamentar en el màxim respecte i la promoció de la llibertat individual i col·lectiva.
  • Diversitat: creiem en la diversitat com un valor en si mateix i en les diferències com un estímul de millora.
  • Sostenibilitat: defensem i promovem un sistema sostenible que permeti que tothom tingui accés als recursos sanitaris sense passar-ne el cost a les generacions del futur.
  • Responsabilitat: volem fomentar la qualitat i la professionalitat de directius i treballadors a través de la formació continuada i la promoció dels valors socials.