ACES

Representació institucional

L’ACES té presència institucional en els principals òrgans de govern i representació dels principals agents socials i empresarials del país. Així mateix, està present en els òrgans dels departaments de l’àmbit sanitari del Govern de la Generalitat per participar en la millora global de la sanitat i fer valdre la seva veu en aquelles instàncies del Govern i els òrgans d’assessorament que tenen relació amb les nostres empreses.

Òrgans de govern

 • Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), consell d’administració
 • Confederació Espanyola d’Organizacions Empresarials (CEOE), comitè executiu
 • Consorci Sanitari de Barcelona (CSB), consell de direcció i de salut
 • Federació Nacional de Clíniques Privades (FNCP), junta directiva
 • Fundació TicSalut, patronat i comitè directiu
 • Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, comissió paritària sectorial de la sanitat privada
 • Institut per al Desenvolupament i Integració de la Sanitat (IDIS), patronat i comissió permanent
 • Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS), comitè directiu
 • PIMEC, junta directiva i comitè executiu
 • Servei Català de la Salut, consell de direcció
 • Societat Catalana de Mediació en Salut, junta directiva i permanent
 • Unió Europea d’Hospitals Privats (UEHP), junta directiva i comitè executiu

Meses de negociació

 • Conveni col·lectiu de treball de centres sociosanitaris de Catalunya amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut
 • Conveni col·lectiu de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques
 • Conveni marc d’assistència sanitària derivada d’accidents de trànsit per a l’exercici 2014-2017 (sector privat)

Òrgans d'assessorament

 • Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), consell de participació
 • Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), grup de treball de la Marca Q de Qualitat
 • AQuAS, grup de treball per a la revisió externa de l’Actualización de la Guía de Práctica Clínica sobre Osteoporosis y Prevención de Fracturas por Fragilidad
 • Cambra de Comerç de Barcelona, comissió d’empreses del sector de la salut
 • Comissió d’Informació Terapèutica, comitè científic
 • Consell Català de la Salut
 • Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, consell general
 • Departament de Salut, consell assessor del Pla director sociosanitari
 • Departament de Salut, comissió assessora de l’Atenció maternoinfantil i d’atenció a la salut afectiva, sexual i reproductiva
 • Departament de Salut, comitè tècnic del sector de l’Assistència sanitària lliure
 • Departament de Salut, consell assessor de la Professió d’infermeria de Catalunya
 • Departament de Salut, consell assessor de la Seguretat dels pacients
 • Departament de Salut, grup de treball del Procés de revisió i actualització de la carta de drets i deures dels ciutadans
 • Departament de Salut, grup d’experts per a la creació del qüestionari de satisfacció amb els serveis d’hemodiàlisi ambulatòria
 • Departament d’Ensenyament, Consell Català de Formació Professional
 • Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), consell general
 • Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS), consell assessor
 • Institut per al Desenvolupament i Integració de la Sanitat (IDIS), grup Acreditació
 • PIMEC, comissió de salut
 • PIMEC, comissió laboral
 • Servei Català de la Salut, comissió de proveïdors
 • Servei Català de la Salut, comissió de sistemes de pagament
 • Servei Català de la Salut, grup de treball de rehabilitació
 • Subcomissió permanent de Catalunya del conveni marc d’assistència sanitària derivada d’accidents de trànsit, comitè mèdic