ACES

Projecte Blue Button Aces

Des del 2023 la ciutadania pot disposar d'un resum de les seves dades clíniques descarregant-les des de La meva salut i mitjançant el Blue Button. Ara, aquest botó de descàrrega avança a través dels serveis de salut privats per oferir una atenció assistencial més eficient i informada a la ciutadania.

El passat mes de desembre de 2023 la Fundació TIC Salut Social (FTSS) va signar un acord de col·laboració amb l’ACES (Associació Catalana d'Entitats de Salut) que representa 277 entitats i 522 centres del sector sanitari i social, on aquesta actua com a entitat promotora de la iniciativa Blue Button a l'àmbit sanitari privat. En el marc d’aquest projecte la patronal ACES establirà el marc procedimental perquè el sector privat pugui fer un ús efectiu del Blue Button. El procediment inclou la promoció, la formació i la capacitació d'usuaris i professionals de la salut dels centres associats. La FTSS proveirà la solució i vetllarà pel seu funcionament correcte assumint tasques de manteniment i evolució tecnològica de la funcionalitat.

Les dades al servei de les persones

L'objectiu final és que la ciutadania tingui accés a les seves dades de salut independentment de l'àmbit en què s'hagin generat, sector públic o privat. L'accés i la descàrrega es realitzarà des de les plataformes de salut específiques de les entitats proveïdores. Amb aquesta mirada, les organitzacions sanitàries uneixen esforços per garantir que els ciutadans de Catalunya tinguin accés a la seva informació clínica de manera més completa i integrada.

En aquest sentit, que les persones puguin descarregar satisfactòriament les seves dades des del sistema públic de salut, amb garanties de portabilitat digital i d'interoperabilitat entre sistemes, ha estat clau per fer un pas més en la connexió i la cooperació entre els sectors públic i privat.

Horitzons a curt termini

El projecte preveu iniciar el desplegament d’aquesta funcionalitat entre les persones usuàries del sector privat durant aquest any 2024 per generar les primeres mètriques de rendiment per a les anàlisis  enfocades a la millora contínua.

El recorregut del Blue Button a La meva Salut no s'acaba aquí. Durant aquest any 2024, i en representació del Sistema de Salut de Catalunya i del Ministeri de Sanitat, la Fundació TIC Salut Social ha iniciat la seva participació a xShare. Un projecte finançat amb fons competitius del programa Horizon Europe i format per un consorci de 40 socis internacionals que treballaran per adoptar la funcionalitat de descàrrega i la portabilitat de dades de salut entre la ciutadania i entre diferents sistemes d'informació de la Unió Europea. Entre altres tasques, Catalunya actuarà com a adoption site per testejar aquest botó europeu i generar evidències favorables per a una futura adopció d'aquesta solució a la resta de comunitats autònomes de l'estat espanyol.

Presentació del Projecte Blue Button al 4YFN (Mobile World Congress 2024)