ACES

Projecte Blue Button Aces

En aquesta secció trobareu els elements de difusió del projecte Blue Button ACES. L'objectiu del qual és posar la documentació clínica a disposició dels pacients d’una manera segura, en un format estàndard que sigui accessible des de qualsevol lloc i es pugui consultar en qualsevol moment mitjançant qualsevol dispositiu, amb independència d'on s'hagi realitzat l'activitat assistencial.

Podeu consultar:

Jornada Qualitat Assistencial, identitat digital i apoderament del ciutadà

6 d'abril del 2017 

Podeu descarregar: