ACES

Representació institucional

L’ACES té presència institucional en els principals òrgans de govern i representació dels principals agents socials i empresarials del país. Així mateix, està present en els òrgans dels departaments de l’àmbit sanitari del Govern de la Generalitat per participar en la millora global de la sanitat i fer valdre la seva veu en aquelles instàncies del Govern i els òrgans d’assessorament que tenen relació amb les nostres empreses.

Òrgans de govern

log servei catalŕ de salut

Servei Català de la Salut

 • Consell de direcció del Servei  Català de la Salut
 • Patronat de la Fundació TicSalut
 • Consell de salut del Consorci Sanitari de Barcelona

Logo pimec

PIMEC

 • Junta Directiva

logo aspe

ASPE

 • Junta directiva de la Alianza de  la Sanidad Privada Española

logo idis

IDIS

 • Patronat de la Fundació IDIS
 • Comissió permanent de la Fundación IDIS

logo societat catalana de mediació en salut

Societat Catalana de Mediació en Salut

 • Junta directiva i permanent

logo cercle de salut

Cercle de Salut

 • ACES és entitat associada col·laboradora

Meses de negociació

 • Comissió negociadora del conveni col·lectiu de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques
 • Comissió negociadora del conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
 • Comissió paritària del conveni col·lectiu  de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques
 • Comissió paritària del conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris  i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
 • Comisión Nacional de Vigilancia y Arbitraje del Convenio Marco de Asistencia Sanitaria  derivada de accidentes de tráfico
 • Subcomissió permanent de Catalunya de  la Comisión de Vigilancia y Arbitraje del Convenio Marco de Asistencia Sanitaria derivada de accidentes de tráfico
 • Comisión Nacional de Vigilancia y Arbitraje del Convenio Marco de Colaboración para el tratamiento y rehabilitación del daño cerebral sobrevenido como consecuencia de hechos de la circulación

Òrgans d'assessorament

logo departament salut

Departament de Salut

 • Comissió assessora de l’atenció maternoinfantil i d’atenció a la Salut afectiva, sexual i reproductiva
 • Comitè tècnic Sector de l’Assistència Sanitaria Lliure
 • Consell assessor de la Seguretat de Pacients
 • Consell assessor del Pla  Director Sociosanitari
 • Comissió permanent de la Professió  d’Infermeria de Catalunya
 • Consell de participació de l’Agència  de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)
 • Consell de la Professió Mèdica de Catalunya
 • Consell i plenari de la Professió  d’Infermeria de Catalunya
 • Comitè directiu de l’Observatori d’Innovació  en Gestió de la Sanitat a Catalunya
 • Comissió tècnica en Matèria  de Documentació Clínica
 • Fòrum de Diàlegs Reptes Professionals
 • Consell assessor de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAM)
 • Consell Internacional de les  Infermeres (Nursing Now)

logo servei catalŕ de la salut

Servei Català de la Salut

 • Comissió de proveïdors
 • Consell de Salut de Catalunya
 • Comissió de sistemes de pagament
 • Comissió d’avaluació de centres  i serveis sociosanitaris
 • Grup de treball de sistemes de pagament d’atenció sociosanitària
 • Grup de treball de centres penitenciaris  i centres sociosanitaris

logo pimec

PIMEC

 • Comissió de serveis de salut i socials
 • Comissió laboral
 • Consell assessor de l’observatori
 • Grup d’actualització permanent  de la formació
 • Comissió de contractació pública

logo idis

IDIS

 • Comissió d’innovació mèdic assistencial
 • Comissió digital

logo cambra comerç barcelona

Cambra de Comerç de Barcelona

 • Comissió d’empreses del sector de la salut