ACES

Transparčncia

L'Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES) amb nif G-58157728 està inscrita al Registre d’associacions d’Organitzacions Empresarials i Síndics de Treballadors del Departament de Treball, Indústria i Comerç de la Generalitat de Catalunya, DG de Relacions Laborals amb el número 08/1020-C.

Avís legal: De conformitat amb el que estableix l'article 16 i a l'article 17.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l'Associació Catalana d'Entitats de Salut permet la reutilització dels continguts i les dades de Transparència sempre que es citi la font i la data d'actualització i no es desnaturalitzi la informació i, en el seu cas, no es contradigui amb una llicència específica  

Actualitzat 03.04.23

NORMATIVA

 

 

GESTIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL