Logo Ultreia
 • Facebook
 • Twitter
Formació

Codificació amb la CIM-10-MC/SCP. Curs monogràfic: Oftalmologia

 • portada curs
 • Data inici
  Data fi
  Duració
  8 h.
  Tipus
  Bonificable
  Modalitat
  Presencial
 • Dies d'impartició
  Lloc d'impartició
  ACES C/ Muntaner, 262 2º 2ª Barcelona
  Horari
  De 9'30-13'30h i de 15-19h.

  Preu Associats i Aturats: 150€ / No associats:165€

Curs bonificable per la Fundación Estatal para la Formación y el Empleo.

Avís per a les empreses que desitgin aplicar la bonificació:

ACES/ULTREIA no pot garantir la realització dels tràmits necessaris per a la gestió de les bonificacions davant la Fundación Estatal si no pot confirmar la inscripció al curs amb una antelació mínima de 10 dies sobre la data d'inici prevista del curs.

PROCÉS D´INSCRIPCIÓ:

1. Fer preinscripció online o bé trucar a ACES 93.209.19.92 i esperar a rebre confirmació de plaça.

2. Una vegada confirmada, cal fer la transferència de l'import i lliurar la següent documentació:

- Fotocòpia llegible del DNI o NIE de l´alumne/a participant

LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ: Data màxima 10 dies abans de l´inici del curs, a les oficines d´ACES, Muntaner 262 2n 2na., o enviar-la escanejada al correu mpeguero@ultreiaformacio.cat o mmarine@ultreiaformacio.cat  o per fax 93.201.09.92. NO s´admetrà cap inscripció sense la documentació demanada.

Es confirmarà la reserva de plaça, al telèfon de contacte o correu electrònic que ens faciliti l´alumne/a.

PER A MÉS INFORMACIÓ DEL CURS TRUCAR A ACES AL 93.209.19.92 o mpeguero@ultreiaformacio.cat o mmarine@ultreiaformacio.cat

Presentació del curs

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad i el Consejo Interterritorial han pres la determinació d’adoptar la classificació CIM -10-MC/SCP com estàndard de codificació clínica a l’Estat Espanyol a partir de l’1 de gener de 2016. A  Catalunya s’ha decidit iniciar-ho el proper 1 de gener de 2018. 

És aquest el primer d’una sèrie de cursos monogràfics organitzats per la Societat Catalana de Documentació Mèdica de l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, assessora del CatSalut,  amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement d’aquesta nova classificació de malalties i de procediments per a la codificació de dades clíniques.

La implantació de la CIM-10-MC/SCP suposa una extensió en el nombre de diagnòstics i procediments de 17.000 a més de 155.000, la qual és una oportunitat de millora per una major especificitat i possibilitat de creixement futur.

Aquest curs engloba la patologia i les intervencions quirúrgiques en oftalmologia, molt freqüents en els nostres hospitals. Les intervencions quirúrgiques en oftalmologia tenen la seva particularitat amb la nova classificació CIM -10-MC/SCP.

Objectius del curs

Proporcionar formació específica en la codificació de les patologies i procediments relacionats amb l’àrea d’oftalmologia amb la nova Classificació de Malalties CIM-10-MC/SCP, de diagnòstics i procediments. Classificació de les malalties, seqüenciació de codis, manifestacions, complicacions i procediments habituals.

Professorat

Dra. Gemma Gelabert Colomé. Metge. Cap de Servei de Documentació Clínica i Arxiu. Coordinadora Comissió Protecció de dades. Hospital de Sant Joan de Déu.

Dra. Susanna Gelabert Badell. Metge. Adjunta al Servei de Documentació Clínica i Arxiu. Consorci Sanitari Integral. Hospitalet de Llobregat.

Destinataris

Llicenciats en Medicina i Cirurgia, Diplomats en Infermeria, Tècnics Superiors en Documentació Sanitària, Professors de Centres docents del Cicle Formatiu de Grau Superior de Documentació Sanitària i a qui estigui interessat en formar-se en la codificació de dades clíniques amb la nova Classificació Internacional de Malalties i de Procediments CIM-10-MC/SCP.

Inscriu-te!