Logo Ultreia
 • Facebook
 • Twitter
Formació

Com elaborar un Pla de Formació a la nostra empresa: guia i pautes tècniques i pràctiques

 • portada curs
 • Data inici
  15/06/2018
  Data fi
  29/06/2018
  Duració
  15 h.
  Tipus
  Bonificable
  Modalitat
  Presencial
 • Dies d'impartició
  15, 22 i 29 de juny
  Lloc d'impartició
  ACES C/ Muntaner, 262 2º 2ª Barcelona
  Horari
  De 9-14h

  Preu Associats i Aturats: 225€ / No associats:235€

Curs bonificable per la Fundación Estatal para la Formación y el Empleo.

Avís per a les empreses que desitgin aplicar la bonificació:

ACES/ULTREIA no pot garantir la realització dels tràmits necessaris per a la gestió de les bonificacions davant la Fundación Estatal si no pot confirmar la inscripció al curs amb una antelació mínima de 10 dies sobre la data d'inici prevista del curs.

PROCÉS D´INSCRIPCIÓ:

1. Fer preinscripció online o bé trucar a ACES 93.209.19.92 i esperar a rebre confirmació de plaça.

2. Una vegada confirmada, cal fer la transferència de l'import i lliurar la següent documentació:

- Fotocòpia llegible del DNI o NIE de l´alumne/a participant

LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ: Data màxima 10 dies abans de l´inici del curs, a les oficines d´ACES, Muntaner 262 2n 2na., o enviar-la escanejada al correu mpeguero@ultreiaformacio.cat o mmarine@ultreiaformacio.cat  o per fax 93.201.09.92. NO s´admetrà cap inscripció sense la documentació demanada.

Es confirmarà la reserva de plaça, al telèfon de contacte o correu electrònic que ens faciliti l´alumne/a.

PER A MÉS INFORMACIÓ DEL CURS TRUCAR A ACES AL 93.209.19.92 o mpeguero@ultreiaformacio.cat o mmarine@ultreiaformacio.cat

Com fer-ho des de la professionalitat i el rigor empresarial?

DESCRIPCIÓ:

Tot i que en general admetem que la formació és una inversió i un element més de la política de gestió dels RRHH, sovint es gestiona sense massa planificació ni, el que és més greu, cap avaluació, ni dels resultats de la formació ni de l’impacte sobre els propis professionals i les organitzacions que sovint les financen total o parcialment.

OBJECTIUS:

Objectiu general: donar guies i pautes per implantar una política de formació que permeti una gestió eficient dels recursos que s’hi inverteixen.

Objectius específics:

1.- Analitzar els elements que configuren una política de formació coherent amb la resta de polítiques de gestió de persones i/o amb la cultura i valors de l’empresa o l’empresari/empresària.

2.- Identificar les diferents etapes per a la implantació d’un Pla de Formació (Metodologia ADDIE) i conèixer el seu desenvolupament a partir de pautes i guies concretes.

3.- Analitzar els factors crítics per a la implantació d’un Pla de Formació (factors higiènics i factors d’èxit).

4.- Reflexionar sobre el procés d’avaluació de la formació: per què i per a què?

Metodologia:

A partir de les explicacions teòriques dels principals elements que han de configurar el Pla de Formació, es realitzaran exercicis grupals que ajudin a l’assoliment de les diferents pautes pràctiques.

Destinataris:

Propietaris i propietàries de negocis, micro i petites empreses, professionals tècnics i directius amb responsabilitats en la gestió de persones que vulguin avançar en la gestió professionalitzada de la formació a les empreses i organitzacions.

Contingut:

1.- La formació a l’empresa i les organitzacions en el context de la societat del coneixement. Quan i on aprenen i què aprenem: competències professionals

2.- El Pla de Formació: vinculació amb els marcs estratègics de gestió de l’empresa i de gestió de les persones

3.- Factors higiènics i d’èxit per al desenvolupament d’un Pla de Formació

4.- Els Plans de Formació:

4.1.- Anàlisi: identificació de necessitats i definició d’objectius

4.2.- Disseny: programació i planificació d’activitats. Tipologia i caracterització.

4.3.- Desenvolupament accions internes: la programació didàctica

4.4.- Implementació: seguiment i ajustament

4.5.- Avaluació: metodologia i instruments

Docent:

Lourdes Esteban Paredes. Llicenciada en Psicologia del treball i les organitzacions, diplomada en Ciències Empresarials i Màster en Formació del Professorat. Professora associada del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra on imparteix formació vinculada a la gestió dels RRHH a les organitzacions. Experta en formació, ocupació i treball amb àmplia experiència en la gestió de persones a les pimes (més de 20 anys en diferents càrrecs directius a PIMEC vinculats a la formació i l’ocupació).

Inscriu-te!