Logo Ultreia
 • Facebook
 • Twitter
Formació

Comptabilitat informatitzada

 • portada curs
 • Data inici
  Data fi
  Duració
  40 h.
  Tipus
  Subvencionat
  Modalitat
  Presencial
 • Dies d'impartició
  Lloc d'impartició
  BEEP MECA - C/ de l'Aigua, 14 Vilanova i la Geltrú
  Horari

Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Formació prioritària per a treballadors/es en actiu.

Places limitades per a persones en situació d'atur.

Més informació i inscripcions:

Montse Peguero - 932091992 mpeguero@ultreiaformacio.cat

Documentació a lliurar abans de l'inici de la formació

- Fotocòpia del DNI

- Fotocòpia de la última nòmina o del document Dardo amb la ultima data de renovació

Professorat: 

Sr. Àngel Muñoz

Continguts:

1. El procés comptable

1.1. Comptes Llibres

1.2. Assentaments comptables

1.3. Els documents final de la comptabilitat

1.4. Balanç de situació

1.5. Compte de Pèrdues i Guanys

2. El programa informàtic

2.1. Què es un programa de comptabilitat

2.2. Per què serveix

2.3. Altres aplicacions

3. Estructuració bàsica del programa de comptabilitat

3.1. Operacions generals

3.2. Definició del Pla comptable

3.3. Obertura de comptes

3.4. Operacions específiques

3.5. Definició de comptes i tipus d’I.V.A.

3.6. Venciments

3.7. Immobilitzat

4. Operativa del programa

4.1. Entrada d’assentaments

4.2. Realització d’operacions específiques

4.3. Consultes i obtenció d’informació

4.4. Tancament del exercici

5. Recordatori d’amortitzacions.

5.1. Concepte i necessitat de l’ amortització.

5.2. Comptabilització de les amortitzacions.

5.3. Regulació Fiscal de les amortitzacions.

5.4. Comptabilització a amb el programa informàtic

6. Provisions i deterioraments de valor

6.1. Concepte de provisió i de deteriorament de valor

6.2. Principals provisions en el PGC

6.3. Principals deterioraments de valor en el PGC

6.4. Regulació de les provisions i deterioraments en el Impost de

Societats

7. Moneda estrangera.

7.1. Concepte d’operació en moneda estrangera

7.2. Problemàtica comptable de les operacions amb moneda

estrangera.

7.3. Tractament comptable de les operacions

7.4. Comptabilització amb el programa informàtic

Inscriu-te!