Logo Ultreia
 • Facebook
 • Twitter
Formació

Convocatòria 17/05/2022

 • portada curs
 • Data inici
  17/05/2022
  Data fi
  17/05/2022
  Duració
  2 h.
  Tipus
  Certificat Oxford
  Modalitat
  Presencial
 • Dies d'impartició
  Lloc d'impartició
  ACES C/ Muntaner, 262 2º 2ª - 08021 Barcelona
  Horari
  De 10-12h

Procediment

 • Places limitades per convocatòria, segons rigorós ordre d’inscripció
 • Emplenar en formulari d’inscripció escollint convocatòria d’examen
 • Un cop rebuda la sol·licitud, es farà el registre de dades
 • Per a que la inscripció sigui confirmada, s’haurà d’acreditar el pagament

Taxes d’examen:

 • Preu personal no associat: 125€
 • Preu personal centre associat: 105€*
 • Preu exalumnes centre associat:  85€
  aquest preu s'aplica als ex-alumnes de centres associats que hagin realitzat la formació d'idiomes amb ACES

(21% iva inclòs)

* Per acreditar ser treballador d’una entitat associada, s’haurà d’adjuntar capçalera de la nomina o tarjeta identificativa.

El dia de l’examen

 • Haurà de presentar-se a la convocatòria 20 minuts abans del seu inici
 • És obligatori portar el DNI o document validat a l’inscripció
 • Haver llegit i confirmat l’acceptació de normativa de L’Oxford Test of English
 • NO es podrà entrar a la sala de l’examen amb mòbils, tablets, etc.

Més informació:

Estructura de la prova

El test cobreix quatre competències: expressió oral, comprensió auditiva, expressió escrita i comprensió lectora, amb un temps límit per a completar-les.

Els mòduls de comprensió lectora i auditiva són adaptables  a les respostes del subjecte, per la qual cosa cada examen és una experiència única i motivadora.

Això fa que la prova sigui més curta i precisa que les proves lineals tradicionals.

Speaking (expressió oral)

La durada aproximada és de 15 minuts amb 4 parts on s’avaluen les següents capacitats:

 • Respondre de manera adequada a les preguntes
 • Proporcionar informació real
 • Organitzar un discurs extens
 • Descriure, comparar, contrastar, especular i suggerir

Listening (comprensió auditiva)

La durada aproximada és de 30 minuts i s’avaluen les següents capacitats:

 • Comprensió del significat principal
 • Identificació dels detalls
 • Significat local i global
 • Identificació d'opinió i actitud
 • Comprensió de significats inferits, interacció i pragmàtica

Reading (comprensió lectora)

La durada és de 30 minuts i es divideix en quatre parts on s’avaluen les següents capacitats:

 • Lectura atenta
 • Lectura ràpida a la recerca d'informació
 • Significat concret i global
 • Inferència i deducció del significat del text
 • Actitud, opinió i propòsit de l'escriptor
 • Comprensió de referència i significat en el seu context

Writing (expressió escrita)

La durada és de 45 minuts i consta de dues parts on s’avaluen les següents capacitats:

 • Donar informació
 • Expressar o respondre a opinions i sentiments
 • Convidar, sol·licitar i suggerir
 • Redactar per desenvolupar un argument
 • Redactar per persuadir o suggerir
 • Narrar i descriure

Resultats

Els resultats de la prova estan disponibles com a màxim en 14 dies. Es presenten en un format clar i informatiu en un informe que mostra el nivell en cadascuna de les quatre competències avaluades per separat amb un nivell global final  d'acord als nivells del Marc Europeu Comú de Referència (MECR).

Per a una completa comprensió del resultat, pots consultar la guia d'ajuda Understanding Results

Demo

Vols fer-te una idea de com és l’examen? 
Aquí  tens un exemple d’examen per destreses o complet.

Inscriu-te!