Logo Ultreia
 • Facebook
 • Twitter
Formació

Els comandaments intermedis: pilars per al desplegament de les polítiques de RRHH a les organitzacions

 • portada curs
 • Data inici
  03/07/2018
  Data fi
  17/07/2018
  Duració
  12 h.
  Tipus
  Bonificable
  Modalitat
  Presencial
 • Dies d'impartició
  3, 10 i 17 de juliol
  Lloc d'impartició
  ACES C/ Muntaner, 262 2º 2ª Barcelona
  Horari
  De 15'30-19'30h.

  Preu Associats i Aturats: 180€ / No associats:195€

Curs bonificable per la Fundación Estatal para la Formación y el Empleo.

Avís per a les empreses que desitgin aplicar la bonificació:

ACES/ULTREIA no pot garantir la realització dels tràmits necessaris per a la gestió de les bonificacions davant la Fundación Estatal si no pot confirmar la inscripció al curs amb una antelació mínima de 10 dies sobre la data d'inici prevista del curs.

PROCÉS D´INSCRIPCIÓ:

1. Fer preinscripció online o bé trucar a ACES 93.209.19.92 i esperar a rebre confirmació de plaça.

2. Una vegada confirmada, cal fer la transferència de l'import i lliurar la següent documentació:

- Fotocòpia llegible del DNI o NIE de l´alumne/a participant

LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ: Data màxima 10 dies abans de l´inici del curs, a les oficines d´ACES, Muntaner 262 2n 2na., o enviar-la escanejada al correu mpeguero@ultreiaformacio.cat o mmarine@ultreiaformacio.cat  o per fax 93.201.09.92. NO s´admetrà cap inscripció sense la documentació demanada.

Es confirmarà la reserva de plaça, al telèfon de contacte o correu electrònic que ens faciliti l´alumne/a.

PER A MÉS INFORMACIÓ DEL CURS TRUCAR A ACES AL 93.209.19.92 o mpeguero@ultreiaformacio.cat o mmarine@ultreiaformacio.cat

PRESENTACIÓ DEL CURS:
Els comandaments intermedis sovint són els responsables de recollir la informació més rellevant a l’hora de prendre decisions respecte els RRHH d’una organització, quan no de desplegar-les directament, tot i què, per la seva formació més aviat tècnica, no disposen de les eines per fer-ho.

OBJECTIUS:
Objectiu general: identificar les funcions crítiques dels comandaments intermedis respecte les polítiques de RRHH i donar eines i instruments a les persones per desplegar-les.
Objectius específics:
1.- Identificar i entendre les funcions pròpies dels comandaments intermedis en el desplegament de les polítiques de gestió dels RRHH
2.- Prendre consciència de la rellevància d’aquestes funcions per a l’assoliment dels objectius organitzacionals
3.- Conèixer les eines de gestió i saber-les fer servir adequadament

METODOLOGIA:
A partir de la definició dels elements que formen part dels principals conceptes teòrics, es faran servir tècniques de descobriment i treball en equip per analitzar i elaborar diferents casos pràctics a través dels quals s’identifiquin un seguit de principis d’actuació aplicables a cada realitat concreta.

DESTINATARIS:
Professionals, especialment aquells en procés o amb expectatives de millora professional, que vulguin avançar en la seva funció de desplegament o suport a les polítiques de gestió dels RRHH . Propietaris i propietàries de negocis, micro i petites empreses i professionals amb responsabilitats en la gestió de persones.

CONTINGUT:
1.- Les polítiques de RRHH: funcions a desplegar i els rols que juguen els comandaments intermedis
2.- La definició de perfils
3.- Els processos de selecció
4.- Formació i desenvolupament: identificació de necessitats
5.- Promocions i separacions: identificació d’oportunitats

Docent:

Lourdes Esteban Paredes. Llicenciada en Psicologia del treball i les organitzacions, diplomada en Ciències Empresarials i Màster en Formació del Professorat. Professora associada del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra on imparteix formació vinculada a la gestió dels RRHH a les organitzacions. Experta en formació, ocupació i treball amb àmplia experiència en la gestió de persones a les pimes (més de 20 anys en diferents càrrecs directius a PIMEC vinculats a la formació i l’ocupació).

Inscriu-te!