Logo Ultreia
 • Facebook
 • Twitter
Formació

Intel·ligència emocional

 • portada curs
 • Data inici
  Data fi
  Duració
  30 h.
  Tipus
  Subvencionat
  Modalitat
  Presencial
 • Dies d'impartició
  Lloc d'impartició
  BEEP MECA - C/ de l'Aigua, 14 Vilanova i la Geltrú
  Horari

Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Formació prioritària per a treballadors/es en actiu.

Places limitades per a persones en situació d'atur.

Més informació i inscripcions:

Montse Peguero - 932091992 mpeguero@ultreiaformacio.cat

Documentació a lliurar abans de l'inici de la formació

- Fotocòpia del DNI

- Fotocòpia de la última nòmina o del document Dardo amb la ultima data de renovació

Professorat: 

Sr. Àngel Muñoz

Continguts:

1. Intel·ligència Emocional. Marc conceptual i orígens

1.1 Què significa emocional? Definició d’emoció i estat emocional.

1.2 Origens: Intel·ligències Múltiples de Gardner, Intel·ligència Emocional de Goleman.

1.3 Construcció de les emocions. Conceptes bàsics sobre l’anatomia i funcionament del sistema límbic.

2. Consciència emocional.

2.1 Quines són les emocions bàsiques?

2.2 Funcions de cada emoció.

2.3 Classificació de les emocions.

3. Habilitats socials

3.1 La Intel·ligència emocional en la nostra vida quotidiana

3.2 Identificació de patrons emocionals pròpis i al·liens.

3.3 Els 4 processos bàsics per un autolideratge emocional.

3.4 Les competencies emocionals bàsiques.

3.5 La Intel·ligència emocional en les relacions intrapersonals.

3.6 La Intel·ligència emocional en les relacions interpersonals.

4. Ecologia emocional i salut

4.1 Pautes per la millora de l’ecologia emocional personal i relacional.

4.2 Relació entre gestió emocional i salut.

5. Principals aplicacions de la Intel·ligència emocional en l’entorn laboral

5.1 Millora de la comunicació i clima en els equips de treball.

5.2 Millorar qualitativa de les relacions interpersonals (dins de l’empresa i fora (clients, proveïdors).

Inscriu-te!