Logo Ultreia
 • Facebook
 • Twitter
Formació

La carta de serveis i compromisos

 • portada curs
 • Data inici
  07/06/2017
  Data fi
  07/06/2017
  Duració
  4 h.
  Tipus
  Bonificable
  Modalitat
  Presencial
 • Dies d'impartició
  Dimecres
  Lloc d'impartició
  ACES C/ Muntaner, 262 2º 2ª Barcelona
  Horari
  De 9'30-13'30h

  Preu Associats i Aturats: 120€ / No associats:150€

Curs bonificable per la Fundación Estatal para la Formación y el Empleo.

Avís per a les empreses que desitgin aplicar la bonificació:

ACES/ULTREIA no pot garantir la realització dels tràmits necessaris per a la gestió de les bonificacions davant la Fundación Estatal si no pot confirmar la inscripció al curs amb una antelació mínima de 10 dies sobre la data d'inici prevista del curs.

PROCÉS D´INSCRIPCIÓ:

1. Fer preinscripció online o bé trucar a ACES 93.209.19.92 i esperar a rebre confirmació de plaça.

2. Una vegada confirmada, cal fer la transferència de l'import al número de compte indicat a la butlleta, i lliurar la següent documentació:

- Butlleta complimentada juntament amb el comprovant de la transferència

- Fotocòpia llegible del DNI o NIE de l´alumne/a participant

LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ: Data màxima 10 dies abans de l´inici del curs, a les oficines d´ACES, Muntaner 262 2n 2na., o enviar-la escanejada al correu mpeguero@ultreiaformacio.cat o mmarine@ultreiaformacio.cat  o per fax 93.201.09.92. NO s´admetrà cap inscripció sense la documentació demanada.

Es confirmarà la reserva de plaça, al telèfon de contacte o correu electrònic que ens faciliti l´alumne/a.

PER A MÉS INFORMACIÓ DEL CURS TRUCAR A ACES AL 93.209.19.92 o mpeguero@ultreiaformacio.cat o mmarine@ultreiaformacio.cat

PRESENTACIÓ

L’article 59 de la Llei 19/2014, del 24 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix que l’Administració Pública ha de garantir que els serveis de la seva competència es presten en unes condicions mínimes i raonables de qualitat, i ha d’incloure cartes de servei en el marc regulador dels serveis públics bàsics. Aquest requeriment de posar a disposició dels usuaris cartes de serveis és per a tots els prestadors de serveis públics (incloent-hi les entitats privades prestadores de serveis concertats amb l’Administració).

La carta de serveis és un document que constitueix els instruments mitjançant els quals les entitats que presten serveis públics informen a la ciutadania i els usuaris sobre els serveis que tenen encomanats, sobre els drets que els assisteixen en relació a aquests i sobre els compromisos de qualitat en la seva prestació.

Actualment a Catalunya, tot i ser un requisit reglamentari, l’immensa majoria d’entitats que presten serveis públics de salut encara no disposen d’una carta de serveis.

A QUI VA DIRIGIT?

Gerents, directors, caps de servei, responsables de qualitat i qualsevol altre professional d’entitats de l’àmbit sanitari i social, especialment d’aquelles que presten algun servei concertat o volen fer-ho.

OBJECTIUS

 • Prendre consciència envers als requeriments vinculats a l’exigència de disposar d’una carta de serveis, establerts per l’article 59 de la Llei 19/2014, del 24 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 • Conèixer què és una carta de serveis i compromisos, la seva estructura i continguts, el seu procés d’elaboració, i la seva possible certificació en base a la norma UNE 93200.

 • Entendre les bondats de la cartes de serveis i compromisos com a eina de comunicació, de millora contínua, de rendició de comptes i de gestió de les expectatives dels usuaris i de la ciutadania.

 • Adquirir criteri per determinar la conveniència de disposar d’una carta de serveis i compromisos.

CONTINGUTS

 • La Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 • La carta de serveis i compromisos com a eina de gestió.

 • La norma UNE 93200 com a guia per a elaborar una carta de serveis compromisos.

 • La certificació UNE 93200 de la carta de servies i compromisos.

 • Criteris per a la pressa de decisió vinculada a la carta de serveis i compromisos.

Docent: Pau Negre. Soci i director executiu de Comtec Quality SA.

Inscriu-te!