Logo Ultreia
 • Facebook
 • Twitter
Formació

Salut laboral i malalties professionals

 • portada curs
 • Data inici
  08/05/2017
  Data fi
  22/05/2017
  Duració
  20 h.
  Tipus
  Subvencionat
  Modalitat
  Presencial
 • Dies d'impartició
  8,11,15,18 i 22 de maig
  Lloc d'impartició
  Nútrim C/ Comte Borrell, 143 08015 Barcelona
  Horari
  De 9'30-13'30h

Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Formació prioritària per a treballadors en actiu.

DESTINATARIS

Treballadors en actiu i aturats. Es sol·licitarà: Fitxa d’alumne, Fotocòpia del DNI i Fotocòpia de la última nòmina o rebut actualitzat del pagament a la Seguretat Social en el cas dels treballadors autònoms.

CONTINGUTS

1. Medicina del treball
1.1. Les diferents concepcions de la salut. El model mèdic i el model de les ciències socials. La perspectiva ambientalista.
1.2. Reparació, prevenció i promoció de la salut.
1.3. Causalitat. La malaltia clàssica. Malalties infeccioses.
1.4. Noves formes d'emmalaltir. La malaltia crònica. Conseqüències individuals i socials

2. Patologia d’origen laboral.
2.1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
2.2. Risc i Factor de risc.
2.3. La vella patologia dels treball i la nova patologia del treball. Característiques.
2.4. Prevenció i promoció de la salut en el treball.

3. Promoció de la salut a l’empresa.
3.1. L'accident de treball. Definició legal. Definició preventiva.
3.2. Malalties laborals i malalties professionals. Definicion legal i definició preventiva.
3.3. La xarxa causal en la producció de les malalties.
3.4. Classificació, notificació i registres. Índex de freqüència. Índex de gravetat. Índex de duració mitjana. La investigació d'accidents i la Inspecció de seguretat.

4. Epidemiologia laboral.
4.1. Definició d'epidemiologia. Introducció als estudis epidemiològics.
4.2. Tipus d’estudis epidemiològics: Estudis transversals, Estudis de cohorts, Estudis de casos i controls.
4.2. Mesures de freqüència: Prevalença, Incidència acumulada i Taxa d'incidència.
4.4. Mesures d’associació: risc relatiu, odds ratio i risc atribuïble. Fracció etiològica.

5. Planificació, avaluació i informació Sanitaria.
5.1. Les condicions de treball i la complexitat dels processos de pèrdua de la salut.
5.2. La valoració de les condicions de treball: mesures subjectives i mesures objectives.
5.3. Mètodes d'avaluació: Perfil del lloc, L.E.S.T., A.N.A.C.T., E.W.A. Altres possibilitats.
5.4. El rol dels actors socials en relació a les condicions de treball: Administració Pública, Treballadors/es i Empresaris/es.
5.5. Condicions de treball i condicions d’ocupació

Inscriu-te!