Logo Ultreia
  • Facebook
  • Twitter
Formació in-company

Formació in-company

L’objectiu d’Ultreia és posar a disposició de les empreses, els nostres recursos humans i tècnics per dissenyar cursos a mida basats en les necessitats i objectius de l’empresa.

Amb aquesta finalitat, disposem d’un ampli catàleg de formació, que s’adequa a les necessitats de l’empresa.

La nostra oferta formativa in company, va més enllà dels programes que us proposem en el nostre catàleg i podem dissenyar aquells cursos que ens sol·liciteu.

El nostre equip de formadors orienta els cursos incompany  a les estratègies de l’empresa amb la finalitat que s'apliquin perfectament al llocs de treball.  Prèviament al disseny de la formació, el experts en formació treballen amb els responsables del centre per detectar les necessitats formatives i dissenyar el curs a mida.

Els principals avantatges d'aquesta modalitat són:

  • Aplicabilitat al lloc de treball
  • Millora de les competències professionals
  • Desenvolupament personal
  • Flexibilitat

A ULTREIA l'alumne és el protagonista de la formació.

L'equip pedagògic dissenya per a cada curs la metodologia més apropiada per facilitar l’aprenentatge. S'utilitzen, entre d'altres, el mètode del cas i el mètode del debat per facilitar el pensament crític.

Les sessions formatives són participatives, dinàmiques, vivencials i reflexives. L'objectiu és crear un clima favorable d'interacció entre el formador i els alumnes.

El participant és sempre l’eix de l’aprenentatge per tal que pugui traslladar el coneixement adquirit a la seva pràctica professional.

El professorat, un element clau

La implicació dels nostres formadors en el projecte és la base de l’èxit. Són professionals que creuen en el que fan i participen en l’elaboració dels programes, proposen continguts innovadors  i aporten noves visions.

La majoria són professionals en actiu que combinen la seva activitat assistencial amb la docència. Aquest fet aporta realitat i aplicabilitat en el moment que comparteixen el seu coneixement amb els alumnes.

Els resultats de les enquestes de satisfacció mostren una puntuació molt elevada en totes les valoracions dels programes, un 4,8 sobre 5 d'índex de satisfacció.

  • Fundación Tripartita
  • Conforcat
  • Pimec
  • SEPE