Convenis

Conveni accidents de trŕnsit

El conveni marc d’assistència sanitària derivada d’accidents de trànsit neix l’any 1974 i té com a objectiu vetllar per l’assistència sanitària integral hospitalària als lesionats per accidents de circulació fins a la seva curació total o estabilització de les seqüeles. Així mateix, el document descriu els circuits per facilitar els tràmits i les gestions administratives derivats de les prestacions sanitàries entre els centres assistencials, les entitats asseguradores i el Consorci de Compensació d’Assegurances adherits al conveni.

L’Associació Catalana de Clíniques Privades, actualment Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES), es constitueix com a tal l’any 1977 i, gairebé des dels inicis, ha estat present en els diversos convenis d’accidents de trànsit que s’han signat durant aquests 40 anys. Els convenis s’han negociat regularment amb els mateixos agents fins al 2009, data en què UNESPA, com a patronal asseguradora, i el Consorci de Compensació d’Assegurances plantegen l’establiment d’un nou acord marc al qual puguin adherir-se centres sanitaris extrahospitalaris. L'objectiu és beneficiar els lesionats perquè puguin rebre el tractament mèdic a prop dels seus domicilis i evitar-los desplaçaments innecessaris.

Fes-te soci