Subcomissiˇ permanent de Catalunya del conveni d'accidents de trÓnsit

La Subcomissió Permanent de Catalunya (SPC) està formada pels membres de les organitzacions que signen  el Conveni de Trànsit: patronals sanitàries, UNESPA i el Consorci de Compensació d’Assegurances.

La seva funció principal és resoldre el desacords que es puguin produir entre les parts integrants del conveni. Les resolucions de la SPC són d’obligat compliment.

Altres funcions són:

  • Verificar les altes i baixes dels centres no adherits a les patronals
  • Emetre certificats d’incompliment del Conveni amb la finalitat de facilitar l’exercici de l’acció legal corresponent
  • Realitzar aquelles funcions que la Comissió Nacional li delegui

Guia de funcionament de la Subcomissió  

Les patronals sanitàries estan treballant amb UNESPA, per consensuar una guia de funcionament de les subcomissions.

Està pendent de signatura.