Trànsit old

Estudis i informació sobre convenis, Comissió Nacional i subcomissió

Manual de criteris

El  mes d’octubre de 2015 es va aprovar en el si de la Comissió Nacional posar en marxa dos grups de treball, un integrat per UNESPA i el Consorci de Compensació d'Assegurances, i l’altre, per totes les patronals. L'objectiu era elaborar en paral·lel dos esborranys del manual de criteris que caldria consensuar en una reunió conjunta el mes de gener de 2016. Per part de les patronals es va decidir que la confecció de l’esborrany estigués coordinada per l’ACES.

A la darrera reunió de la Comissió Nacional, feta el 5 de juliol de 2016, es va aprovar el manual i resta pendent del dictamen de l'assessoria jurídica d'UNESPA.

Entrada